ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู

โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 8 ครอบครัว (แบบแฟลต 8 หน่วย) รายละเอียดตามแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ