คลังเก็บ

  • ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู

    " ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 8 ครอบครัว

  • งานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

    วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมนักเรียนเก่าเสนา “เสนาประสิทธิ์” คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และชมรมครูบำนาญ จัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา “ร่วมทำบุญ เป็นทุนต่อเติมโดม สป.” เพื่อประโยชน์ในการใช้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน