ปฏิทินการอยู่ค่ายพักแรม และทัศนศึกษา ลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2558

กิจกรรม
สถานที่พัแรม
สถานที่ทัศนศึกษา
ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้น ม.1
กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
ตลาดน้ำ 4 ภาค , ศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเล , เรือหลวงจักรีนฤเบศร์
เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้น ม.2
เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้น ม.3
ยุวกาชาด ระดับชั้น ม.1-3

ค่ายลูกเสือท่าชัยโฮมสเตย์ อ.เมือง จ.นครนายก
เขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์ , ศูนย์ภูมิรักษ์ , สวนลุงไสว
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ระดับชั้น ม.2
ค่ายลูกเสือชัยปิติ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
เขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์
ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้น ม.1-ม.3
ค่ายลูกเสือทีปังกรณ์รัศมีโชติ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
พระราชวังสนามจันทร์ , พระปฐมเจดีย์ , ตลาดน้ำอัมพวา , ดอนหอยหลอด , ตลาดร่มหุบ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้น ม.3
ค่ายลูกเสือดำรงค์แคมปิ้ง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ (เหล่าสมุทร) ระดับชั้น ม.1-ม.3
ค่ายชมพูวราช หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
เขาชีจรรย์วิหารเซียน , พิพิธภัณฑ์เกาะเต่า , เรือหลวงจักรีนฤเบศร์

Resources

User Menu

Login Formข่าว - ประชาสัมพันธ์
กำหนดการสอบ O-net ระดับชั้น ม.6 วันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2558 
กำหนดการสอบ O-net ระดับชั้น ม.3 วันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2558 
กำหนดการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ 21-23 มกราคม 2558
 ดูผลการสอบ กลางภาคเรียนที่ 2/2557 [ คลิกที่นี่ ]
ดูตารางห้องเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557 [ คลิกที่นี่
ดูตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2557 [ คลิกที่นี่
 ดูตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557 [ คลิกที่นี่ ]


 

close


 

Who's Online

เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์