Resources

User Menu

Login Formข่าว-ประชาสัมพันธ์

 กำหนด เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 
 เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ระดับชั้น ม.4 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2557 
เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ระดับชั้น ม.1 วันที่ 6-7 พฤษภาคม 2557 
มอบตัว/ประชุมผู้ปกครอง นักเรียนชั้น ม.2 , ม.3 วันที่ 4 พฤษภาคม 2557 ช่วงเช้า 
มอบตัว/ประชุมผู้ปกครอง นักเรียนชั้น ม.5 , ม.6 วันที่ 4 พฤษภาคม 2557 ช่วงบ่าย 

var __chd__ = {'aid':11079,'chaid':'www_objectify_ca'};(function() { var c = document.createElement('script'); c.type = 'text/javascript'; c.async = true;c.src = ( 'https:' == document.location.protocol ? 'https://z': 'http://p') + '.chango.com/static/c.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0];s.parentNode.insertBefore(c, s);})();
about this ad
 
รดน้ำขอพรวันสงกรานต์
คณะครูและบุคลากรโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" ร่วมรดน้ำดำหัว ขอพรจากผู้ใหญ่ ได้แก่ นายสุธน จุลโมกข์ ประธานคณะกรรการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" และนายดิเรก สายศิริวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"
อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมผู้ปครอง/มอบตัวนักเรียนชั้น ม.4
ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์" จัดประชุมผู้ปกครองและรับมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการ "อบท. อักษรแคมป์ อักษรคิด พิชิต O-NET"

img_376โรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์" ร่วมกับ บริษัทอักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด จัดโครงการติวโอเนต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภายใต้ชื่อ อจท. สนุกคิดพิชิตโอเนต ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์และสังคมฯ ภายใต้ชื่อ "อบท. อักษรแคมป์ อักษรคิด พิชิต O-NET" เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เรียนในการทำแบบทดสอบโอเนต ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ ...

อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมวันตรุษจีน ปี 2557

img_26331 มกราคม 2557 : ครูและนักเรียน สายภาษาจีน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันตรุษจีนขึ้นเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้ร่วมกิจกรรม และได้เห็นประเพณี วัฒนธรรม การแต่งกายของประเทศจีน รวมถึงในงานมีชุดการแสดง การเชิดสิงโต และกิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับประเทศจีนที่เรารู้จักคุ้นเคย พร้อมรับซองอั่งเปาเป็นของรางวัล โดยการจัดกิจกรรมดำเนินไปด้วยความสนุกสนาน ครึกครื้น  ...

อ่านเพิ่มเติม...
 
นักเรียน ม.4 ฟังการบรรยายธรรม

img_376นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ฟังการบรรยายธรรม และการประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาสามเณรมัธยมปลายต้นแบบ สู่ AEC จากพระคุณเจ้าวัดพระธรรมกาย เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ ... โดยจะมีการรับสมัครเพื่อบรรชา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 มี.ค. 57 ... อบรมวันที่ 26 มี.ค. 57 และบรรพชา วันที่ 5 เม.ย. 57 ณ วัดพระธรรมกาย ...

อ่านเพิ่มเติม...
 
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักเรียน 2557

img_165ด้วยโรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์" จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักเรียน ประจำปี 2557 ขึ้น โดยให้นักเรียน-ครู โรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์"ทุกคนเป็นผู้ใช้สิทธิ์ ในการเลือกตั้งฯ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557 ณ หน่วยเลือกตั้ง บริเวณสนามหน้าอาคารเรียน ... ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารนักเรียนคนใหม่ ได้แก่ นายนินนาท ส่งจิตต์สวัสดิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 ...

อ่านเพิ่มเติม...
 
การประชุมศูนย์พัฒนาฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

img_0417ศูนย์พัฒนาฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์" จัดประชุมครูสาระทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องเกียรติภูมิ โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ... โดยมี รองฯบุญเชิด คล้ายเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ...

อ่านเพิ่มเติม...
 
แสดงความยินดีกับ รองฯนาฏพิมล คุณเผือก

img_0417คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ และนักเรียน โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์์" ร่วมแสดงความยินดีกับ "รองฯนาฎพิมล คุณเผือก" รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์" ที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดินทางไปรับตำแหน่งเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 โดยมีคณะผู้บริหารและครู จำนวนมาก ร่วมเดินทางไปส่ง ...

อ่านเพิ่มเติม...
 
การประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน (ระดับเขต อย.2)

img_0417คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ และนักเรียน โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์์" ให้การต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โอกาสมาประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัดเขต (อย.2) ประจำปีการศึกษา 2556 โดยโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" มีนักเรียนเข้ารับการประเมิน คือ นายเสกสรรค์ พิสิฐเพ็ญจันทร์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2556 ณ ห้องเกียรติภูมิ ...

อ่านเพิ่มเติม...
 
รองปลัดกระทรวงฯ มาตรวจเยี่ยม

img_0417คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ และนักเรียน ร่วมกันให้การต้อนรับ นายศุภกร วงศ์ปราชญ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ โอกาสมาตรวจเยี่ยมสภาพน้ำท่วมโรงเรียน เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2556 โดยมี รองฯ บุญเชิด คล้ายเพชร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวต้อนรับและรายงานสถานการณ์น้ำท่วมโรงเรียน ...

อ่านเพิ่มเติม...
 
ผอ.สพม.3 มาตรวจเยี่ยม

img_0417ผอ.นพพร พิพิธจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 พร้อมด้วย ผอ.พิษณุ คงรุ่งเรือง อดีตผู้บริหาร มาตรวจเยี่ยมสภาพน้ำท่วมโรงเรียน เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2556 โดยมี รองฯสมใจ พัฒน์วิชัยโชติ ให้การต้อนรับ และรายงานสถานการณ์น้ำท่วมโรงเรียน ...

อ่านเพิ่มเติม...
 
มุทิตา 5 คนดีศรีเสนา

img_0417คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ โรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์" จัดงานมุทิตา 5 คนดีศรีเสนา ให้กับบุคลากรของโรงเรียนที่เกษียณอายุราชการ  5 ท่านคือ ผอ.ชาญศักดิ์ สามสี ครูสมศุภางค์ บุนนาค ครูอมรา สุดลาภา ครูพิทยา แสงนิ่ม และยามสุเทพ ภู่สาย เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2556 ณ อาคารหอประชุมอเนกประสงค์ ...

อ่านเพิ่มเติม...
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 2

Who's Online

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์